preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Regulamin rezerwacji

 

1. Rezerwacji można dokonać:

  1. faksem,
  2. telefonicznie,
  3. e-mailowo,
  4. listownie,
  5. bezpośrednio w recepcji lub w Dziale Sprzedaży i Marketingu,
  6. on-line na stronie www.uzdrowisko-swieradow.pl.

2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku (w wysokości 30% wartości pobytu) na konto Spółki w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji.

3. Pozostałą kwotę należy wpłacić w recepcji w dniu przyjazdu gotówką lub kartą.

4. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty zadatku rezerwacja będzie anulowana.

5. Ustala się warunki rezygnacji z pobytu przez kupującego:

a) do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu rezerwującemu zostanie zwrócony zadatek (pomniejszony jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł),

b) poniżej 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu Spółka wpłacony zadatek w wysokości 30% wartości pobytu zaliczy na poczet niezrealizowanego pobytu, wyjątek stanowi udokumentowany śmierć osoby, dla której została dokonana rezerwacja,

c) przy rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania nie dokonuje się zwrotu opłaty za pobyt – wyjątek stanowi udokumentowana sytuacja losowa np. choroba uniemożliwiająca kontynuowanie pobytu, śmierć bliskich, w takich przypadkach pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30% ceny niewykorzystanego pobytu.

6. W przypadku niewykorzystania zaplanowanych w ramach pobytów, pakietów, karnetów pełnopłatnych, zabiegów leczniczych, SPA, usług rekreacyjnych z winy Gościa, Spółka nie dokonuje zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt, zabiegi i usługi.

7.Wpłata zadatku jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu Rezerwacji obowiązującego w Spółce

8. Doba hotelowa dla gości komercyjnych trwa od 14:00 w dniu przyjazdu / rozpoczyna się obiadem lub obiadokolacją/ do 10:00 w dniu wyjazdu / kończy się śniadaniem/.


 
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd