Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

1. Rezerwacji można dokonać:

a)    telefonicznie,

b)    e-mailowo,

c)    listownie,

d)    bezpośrednio w recepcji lub w Dziale Sprzedaży i Marketingu,

e)     on-line na stronie www.uzdrowisko-swieradow.pl.

2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku (w wysokości 30% wartości pobytu) na konto Spółki w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji.

3. Pozostałą kwotę należy wpłacić w recepcji w dniu przyjazdu gotówką lub kartą.

4. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty zadatku rezerwacja będzie anulowana.

5. Ustala się warunki rezygnacji z pobytu przez kupującego:

a) do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu rezerwującemu zostanie zwrócony zadatek (pomniejszony jedynie o opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł),

b) poniżej 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu Spółka wpłacony zadatek w wysokości 30% wartości pobytu zaliczy na poczet niezrealizowanego pobytu, wyjątek stanowi udokumentowany śmierć osoby, dla której została dokonana rezerwacja,

c) poniżej 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu Spółka umożliwi przesunięcie wpłaconego zadatku w wysokości 30% na poczet kolejnego  terminu pobytu. Nowy termin pobytu musi być zrealizowany nie później niż 6 miesięcy od dnia dokonania wpłaty zadatku. Po upływie tego terminu zadatek nie podlega zwrotowi,

d) przy rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania nie dokonuje się zwrotu opłaty za pobyt – wyjątek stanowi udokumentowana sytuacja losowa np. choroba uniemożliwiająca kontynuowanie pobytu, śmierć bliskich, w takich przypadkach pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30% ceny niewykorzystanego pobytu,

e) w przypadku ogłoszenia pandemii i wprowadzenia ograniczeń z w zakresie funkcjonowania Uzdrowiska, na życzenie Gościa zwrot w całości dokonanej wpłaty zadatku,

6. W przypadku niewykorzystania wykupionych pobytów/pakietów, karnetów, zabiegów leczniczych, SPA, usług rekreacyjnych z winy Gościa, Spółka nie dokonuje zwrotu pieniędzy.

7.Wpłata zadatku jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu Rezerwacji obowiązującego w Spółce

8. Doba hotelowa dla gości komercyjnych trwa od 16:00 w dniu przyjazdu / rozpoczyna się kolacją/ do 10:00 w dniu wyjazdu / kończy się śniadaniem/.

9. We wszystkich obiektach Uzdrowiska Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU zwierzęta nie są akceptowane.

 

W Uzdrowisku obowiązuje opłata uzdrowiskowa 6,00zł/dzień/od 1 osoby. Uchwała Nr LXXXI/458/2023 Rady Miasta Świeradów- Zdrój z dnia 26 października 2023 r.

 

 


Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany cennika w trakcie roku kalendarzowego, w związku z tym wiążące są ceny na stronie www.uzdrowisko-swieradow.pl.