Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rada Nadzorcza Spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa
Sp. z o.o. – Grupa PGU

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu


Załączniki  do Uchwały 9/IX/2023  Rady Nadzorczej Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z dnia  09.05.2023 r. - pobierz
 

Rada Nadzorcza Spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa
Sp. z o.o. – Grupa PGU

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Wiceprezesa Zarządu


Załączniki  do Uchwały 10/IX/2023  Rady Nadzorczej Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z dnia  09.05.2023 r. - pobierz


Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU prowadzi rekrutację na stanowiska:

  • KELNER
  • SZEF KUCHNI
  • KUCHARZ
  • POMOC KUCHENNA

Miejsce pracy: Świeradów Zdrój

Gwarantujemy:

1. Stabilność zatrudnienia.
2. Świadczenia socjalne i dodatkowe emerytalne - PPE (dot. umowy o pracę).
3. Praca w zgranym zespole.
4. Możliwość rozwoju i kształcenia.

Od naszych kandydatów oczekujemy:

1. Umiejętności pracy w zespole.
2. Zaangażowania i motywacji.
3. Mile widziane doświadczenie.
4. Gotowość do pracy zmianowej w systemie równoważnym – „dwunastkowym”.
5. Dyspozycyjność.
6. Mobilność.

W celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 797-502-247 lub poprzez e-mail: kadry@uzdrowisko-swieradow.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli, o niniejszej treści:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)):
1. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.
2. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej, niż przez rok.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie Zdroju, Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, KRS: 0000018377 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU prowadzi rekrutację na stanowisko:

DIETETYK


Miejsce pracy: Świeradów Zdrój

Gwarantujemy:

1. Stabilność zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do zakresu pracy, posiadanych umiejętności i powierzonej odpowiedzialności.
3. Możliwość rozwoju i awansu zawodowego.
4. Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym i krajowym.

Nasze oczekiwania:

1. Udokumentowane wykształcenie w zawodzie: DIETETYK, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania(Dz.U. z 2018 r. poz. 227) oraz załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).
2. Dyspozycyjność
3. Umiejętność pracy w zespole
4. Odporność na stres
5. Mile widziane prawo jazdy kat. B

W celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 797-502-247 lub poprzez e-mail: kadry@uzdrowisko-swieradow.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 17-02-2023r., o godzinie: 15h

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli, o niniejszej treści:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)):
1. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.
2. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej, niż przez rok.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z siedzibą w Świeradowie Zdroju, Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, KRS: 0000018377 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.Klauzula informacyjna "RODO":

Administratorem danych osobowych będzie Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU Spółka. Podmiot ten posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: adm@uzdrowisko-swieradow.pl.
podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda;
przetwarzanie będzie odbywać się wyłącznie w celu wysyłki newslettera;
Dane mogą być przekazywane Polskiej Grupie Uzdrowisk Sp. z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław w celach marketingowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania niniejszej zgody;
Subskrybentowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw;
Subskrybentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
Subskrybentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który będzie jego następcą), jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem;
wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletter jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymywania od Spółki informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.