Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

16.04.2024r.

Zapytanie o cenę  na operaty szacunkowe nieruchomości – oferty należy złożyć do  22.04.2024 r.

 

 

08.04.2024r.

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU informuje o zrealizowaniu przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu projektu pn.:  „Modernizacja instalacji wentylacji pomieszczeń poziomu parteru - zabiegów leczniczych, sal i pomieszczeń rehabilitacyjnych w budynku Centrum Rehabilitacji i Reumatologii "Goplana" ul. Marszałka Piłsudskiego 33 w Świeradowie-Zdrój”.
  

 

09.05.2023r

 

Załącznik nr 1 do

Uchwały 9/IX/2023  

Rady Nadzorczej Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU

z dnia  09.05.2023 r.

 

 

Rada Nadzorcza Spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa

Sp. z o.o. – Grupa PGU

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu

 

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU  przy ul. Piłsudskiego 35, 59-850 Świeradów-Zdrój,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać” dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22.05.2023 r.  do godziny 15.00 W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki, decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki. pobierz

 

09.05.2023r.

Załącznik nr 1 do

Uchwały 10/IX/2023  

Rady Nadzorczej Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU

z dnia  09.05.2023 r.

 

 

Rada Nadzorcza Spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa

Sp. z o.o. – Grupa PGU

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Wicepezesa Zarządu

 

 

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU  przy ul. Piłsudskiego 35, 59-850 Świeradów-Zdrój,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - nie otwierać” dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22.05.2023 r.  do godziny 15.00 W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki, decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.- pobierz

 


 

 

 

Klauzula informacyjna "RODO":


Administratorem danych osobowych będzie Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU Spółka. Podmiot ten posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: adm@uzdrowisko-swieradow.pl.
podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda;
przetwarzanie będzie odbywać się wyłącznie w celu wysyłki newslettera;
Dane mogą być przekazywane Polskiej Grupie Uzdrowisk Sp. z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław w celach marketingowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania niniejszej zgody;
Subskrybentowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw;
Subskrybentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
Subskrybentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który będzie jego następcą), jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem;
wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletter jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymywania od Spółki informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.