Informacje o Spółce

Podstawowe Informacje o Spółce

Status prawny


Prezes Zarządu
Ireneusz Łojek

Wiceprezes Zarządu
Piotr Maliszewski

Prokurent
Wioletta Urbańczyk
tel. (+48) 75 78 20 651
urbanczyk@uzdrowisko-swieradow.pl

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Beata Pożoga
tel. (+ 48) 75 78 20 600
pozoga@uzdrowisko-swieradow.pl

Dyrektor Medyczny
Stanisław Kozina
tel. (+48) 75 78 20 677
kozina@uzdrowisko-swieradow.pl
 
Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu PGU
Kontakt z mediami
Piotr Grudziński
T (+48) 71 790 01 80
K (+48) 512 078 047
p.grudzinski@tfi.kghm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wioletta Urbańczyk
tel. (+48) 75 78 20 651
adm@uzdrowisko-swieradow.pl

Skład Rady Nadzorczej:
Michał Gabryel - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Jagieła - członek Rady Nadzorczej
Marek Obrębalski - członek Rady Nadzorczej
Henryk Czekajło - członek Rady Nadzorczej

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Harasim
tel. (+48) 75 78 20 739
fax.(+48) 75 78 20 653
adm@uzdrowisko-swieradow.pl

Główny Księgowy
Roksana Marciniak
tel. (+48) 75 78 20 741

Kierownik Działu Kadr i Płac
Jolanta Harasimow
tel. (+48) 75 78 20 738
mobile: (+48) 797 502 247
harasimow@uzdrowisko-swieradow.pl

KRS: 0000018377 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

NIP: 616-000-36-31

Regon: 230829737

Kapitał Zakładowy 7.670.000,00 zł.

Wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych: OR/02/0019/13

Wpis do Rejestru Ośrodków Rehabilitacyjnych dla wszystkich obiektów

Nr konta bankowego: 70 1050 1908 1000 0023 1815 4552


Kodeks postępowania

Kodeks etyki

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin monitoringu wizyjnego