preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Podstawowe Informacje o Spółce

Podstawowe informacje o spółce: Status prawny

Właściciel
KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, reprezentowany przez KGHM TFI S.A.


Prezes Zarządu
Ireneusz Łojek


Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Biernat

 

Dyrektor ds. Finansów i Organizacji
Zbigniew TomczakProkurent
Wioletta Urbańczyk
tel (+48) 78 20 651
urbanczyk@uzdrowisko-swieradow.pl


Dyrektor Medyczny

 

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Beata Pożoga
tel. + 48 75/78 20 600
pozoga@uzdrowisko-swieradow.pl

 

Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu PGU
Kontakt z mediami

Piotr Grudziński
T (+48) 71 790 01 80
K (+48) 512 078 047
p.grudzinski@tfi.kghm.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wioletta Urbańczyk
tel (+48) 78 20 651
adm@uzdrowisko-swieradow.pl
 

Skład Rady Nadzorczej:

Michał Gabryel - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Jagieła - członek Rady Nadzorczej
Jarosław Jaźwiński - członek Rady Nadzorczej
Marek Obrębalski - członek Rady Nadzorczej
 

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Harasim

tel. + 48 75/ 78 20 739
fax. + 48 75/ 78 20 653
adm@uzdrowisko-swieradow.pl

 

Główny Księgowy
Roksana Marciniak
tel. + 48 75/78 20 741


 

KRS: 0000018377 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

NIP: 616-000-36-31

Regon: 230829737

Kapitał Zakładowy 7.670.000,00 zł.

Wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych: OR/02/0019/13

Wpis do Rejestru Ośrodków Rehabilitacyjnych dla wszystkich obiektów

Nr konta bankowego: 70 1050 1908 1000 0023 1815 4552


Kodeks postępownia

Kodeks etyki

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin monitoringu wizyjnego

 

 
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd