Pobyty NFZ dla osób niepełnosprawnych

Pobyty NFZ dla osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności- bezpłatna i bez oczekiwania w kolejce.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności realizowana jest w oddziale rehabilitacyjnym w Centrum Rehabilitacji i Reumatologii- Goplana, w Uzdrowisku Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU.

Istnieje możliwość skorzystania również z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapiii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Korzystne zmiany w przepisach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności –NFZ przeznacza dodatkowe pieniądze na leczenie i rehabilitację oraz łatwiejszy dostęp do świadczeń. Już dziś możesz zarezerwować u nas bezpłatny pobyt rehabilitacyjny.
Od 1 lipca 2018 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
O długości trwania rehabilitacji leczniczej, decyduje lekarz. Rehabilitacja może trwać do 6 tygodniu.

Jak otrzymać skierowanie na pobyt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych?

Pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą udać się do lekarza specjalisty np. ortopedy, reumatologa, neurologa itp., posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który po ocenie stanuzdrowia może wystawić skierowanie do szpitala na oddział rehabilitacjiogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych.

Jeśli pacjent posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościchce korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej, powinien udać się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ubezpieczenia zdrowotnego, który po ocenie stanu zdrowia wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej.

Dział Sprzedaży:
tel. +48 75 78 20 600
tel. +48 75 78 20 569
tel. +48 75 78 20 730

Goplana:
tel. +48 75 78 20 664

Dział Kontraktów z NFZ:
tel. +48 75 78 20 746