Rehabilitační bazén

Rehabilitační bazén

Návštěvní řád rehabilitačního bazénu v Lázeňském domě Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU

1. Každý uživatel využívající rehabilitační bazén je povinen se před vstupem na jeho území seznámit s ceníkem služeb, pravidly využívání platnými na terénu objektu, využívání zařízení

a návštěvním řádem rehabilitačního bazénu.

2. Území rehabilitačního bazénu může být z bezpečnostních důvodů kontinuálně monitorováno, a nahrávky z kamer mohou být důkazem ve věci hnání k právní zodpovědnosti uživatelů, kteří

nedodržují návštěvní řád bazénu.

3. Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU prohlašují, že monitorování probíhá způsobem nenarušujícím osobní práva uživatelů bazénu.

4. Hloubka rehabilitačního bazénu stanoví: 1,3 m.

5. Rehabilitační bazén je v provozu od pondělí do soboty v čase 07:00 – 21:00, o nedělích a svátcích od 14:00 do 21:00.

6. Na území bazénu se mohou nacházet jen osoby mající platnou permanentku, vstupenku nebo pásku na ruku, list procedur.

 •  v případě disponování identifikační páskou lázeňského hosta je čas pobytu v bazénu v odpoledních hodinách neomezený
 • v rámci otevírací doby bazénu,
 • v případě zakoupení jednorázového vstupu do bazénu se poplatek za 60 minut pobytu vybírá předem, podle ceníku a je nevratný,

7. Děti do 10 let se mohou v bazénu pohybovat jen pod dohledem plnoleté osoby.

Tyto osoby nesou plnou zodpovědnost za děti svěřené do jejich péče a zodpovídají za veškeré škody,

8. Před vstupem do bazénu je každý, kdo se koupe, povinen umýt si celé tělo s využitím mycích přípravků a dezinfikovat si chodidla pod

hrozbou zákazu vstupu do vody,

9. Po využití WC je nutné před opětovným vstupem do vody umýt tělo.

10. Osoby využívající bazén musí mít čisté plavky.

11. V bazénu je povolen koupací úbor:

 • jedno nebo dvojdílné plavky bez volných šňůrek a ozdob,
 • pánské plavky nebo šortky přiléhající k tělu, bez kapes, visících šňůrek,
 • děti do tří let na sobě povinně musí mít jednorázové plenkové kalhotky určené na plavání,
 • čistá střídaná bazénová obuv (s podrážkou zabraňující uklouznutí),
 • koupací čepice,

12. Je zakázáno plavání v kalhotách, bermudách, neoprenech, tangách, volných tunikách a tričkách, nazí.

13. Lidé využívající rehabilitační bazén nemohou být oblečeni do oděvů znemožňujících, aby obsluha bazénu zjistila onemocnění vylučující používání bazénu:

 • kožní onemocnění, mykózy, bradavice, erytém, erysipel, herpes atd.
 • otevřená zranění, špatně se hojící rány,
 • mající stomické pytlíky,

14. Používání rehabilitačního bazénu se zakazuje lidem, u nichž jsou projevy poukazující na:

 • nedostatečnou osobní hygienu,
 • epilepsii,
 • časté žilní infekce končetin,
 • potíže s dýcháním,
 • poruchy rovnováhy,
 • agresivní chování,
 • konzumaci alkoholu nebo omamných látek,

15. Vstupování do a opouštění rehabilitačního bazénu může probíhat jen na k tomu určených místech.

16. Za bezpečnost osob používajících rehabilitační bazén zodpovídají plavčíci.

17. Na území celého objektu platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, omamných látek nebo kouření.

18. Aby byla uživatelům zajištěna maximální bezpečnost zakazuje se:

 • běhání po bazénové hale,
 • skákání do vody z okrajů bazénu a strkání do vody jiných uživatelů,
 • žvýkání a konzumaci jídel v bazénové hale,
 • plavání s převazovými nebo terapeutickými náplastmi,
 • plavání v dioptrických brýlích,
 • využívání záchranného a plavacího vybavení k jiným účelům, než těm, k nimž je určeno,
 • dělání hluku a upoutávání pozornosti plavčíka bez důvodu,
 • používání věcí se skleněnými prvky a šamponů ve skleněných nádobách,
 • plavání s ostrými předměty na rukou, např. prsteny, hodinky, náušnice
 • znečišťování vody v bazénu,
 • plavání v ploutvích,
 • přivádění zvířat,

19. Zakazuje se vstupovat na území rehabilitačního bazénu ve svrchních oděvech a botách. Tyto věci je nutné ponechat v šatně a ostatní oblečení v zpřístupněné skříňce v převlékárně.

20. Za předměty ztracené nebo zmizelé v důsledku krádeže na území objektu a za cenné předměty ponechané v šatně nebo na jiných místech objektu společnosti Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU se nezodpovídá.

21. Osoby podílející se na ničení bazénové majetku nesou plnou hmotnou zodpovědnost za utrpěné škody.

22. Kdokoliv využívající saunovou zónu je povinen seznámit se s řádem a dodržovat v něm obsažená pravidla.

23. Veškerá zranění, úrazy a zhoršení rozpoložení je nutné okamžitě hlásit plavčíkovi přítomnému na území rehabilitačního bazénu.

24. Osoby využívající komplex jsou povinny podřídit se rozhodnutím a příkazům vydávaným plavčíkem.

25. Osoby nedodržující řád budou povinny opustit území bazénu bez možnosti žádat o vrácení uhrazeného poplatku.

26. Využívání vodních atrakcí by mělo probíhat s náležitou opatrností minimalizující možnost nehody nebo úrazu.

27. Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU nezodpovídá za nehody a škody vzniklé v důsledku nedodržování řádu, pokynů a doporučení personálu nebo nesprávného používání zařízení objektu.

28. Používání rehabilitačního bazénu se rovná přijetí tohoto řádu bez výhrad.

29. Neznalost řádu nezbavuje zodpovědnosti za nesprávné využívání rehabilitačního bazénu a jeho zařízení, a společnost nezodpovídá za negativní následky tohoto chování.

30. Vstup uživatelů do bazénu probíhá do 20:30.

31. Prostory bazénu je nutné opustit nejpozději 10 minut před uzavřením bazénu, nezávisle na čase vstupu.

32. NOUZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

 • POLICIE – 997
 • HASIČI – 998
 • ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA – 999
 • TÍSŇOVÁ LINKA – 112

33. Řád je dostupný na webových stránkách společnosti Uzdrowiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o.-Grupa PGU: www.uzdrowisko-swieradow.pl a na recepci bazénu