HISTORIE LÁZNÍ

Přírodní Bohatství Lázní

Přírodním bohatstvím lázní, na jehož využití byla vybudována více než 200letá tradice lázeňské činnosti, jsou zdroje minerálních vod, radonu, rašeliny a smrku.

Minerální vody působí léčivě prostřednictvím stimulace hormonálního systému. Radon obsažený ve zdejším vzduchu, půdě a vodě pozitivně ovlivňuje buněčný metabolismus a enzymatické procesy. Smrk napomáhá zklidnění dýchací soustavy a rašelina se doporučuje především při léčbě po úrazech.

Přírodní Bohatství Lázní
Přírodní Bohatství Lázní

Historie Świeradowa-Zdroje

Se vznikem Świeradowa-Zdroje se pojí legenda. Podle ní zde slovanský kmen Milčanů ve 12. století vytvořil pohanský kultovní okresek. Uctívali sochu zlatého lva vztyčenou nedaleko „zázračného pramene“. Ve svém znaku má Świeradów rytíře ve zbroji a zelenou žábu. Tyto symboly se pojí s nejdávnějšími pověstmi. Lékař Leonard Thurneyssen delší dobu pozoroval mrtvou žábu ležící v jednom z pramenů a překvapeně konstatoval, že se vůbec nerozkládá. Tehdy ještě lidé samozřejmě nevěděli o radonu, ale šlo už o důkaz jedinečných vlastností vod s jeho obsahem.

Historie Świeradowa-Zdroje
Historie Świeradowa-Zdroje

První zdokumentované zmínky o osadě pocházejí ze začátku 16. století. V roce 1572 se v knihách slezského lékaře Leonarda Thunnessera ocitl popis pramenů minerálních vod. V roce 1739 speciální komise hraběte Schaffgotsche vědecky konstatovala léčivé účinky vod z okolních pramenů. Záhy vznikl první lázeňský dům. V roce 1811 se podařilo objevit nový pramen, který dostal název „Dolní pramen“. Od té doby se kromě świeradowské speciality, smrkových koupelí, začaly používat rašelinové procedury.

V roce 1895 požár zničil část lázeňských budov, ovšem už v roce 1899 vznikl nový, rozšířený lázeňský komplex. Dnes jsou lázně Świeradów-Czerniawa jedněmi z mála v Polsku, kde se lze díky tichu a klidu beze shonu velkých rekreačních středisek léčit a dokonale odpočívat po celý rok. Atraktivitu lázní posilují tryskající prameny minerálních vod a specifické středohorské mikroklima.