Minerální Vody

Minerální Vody

Unikátní minerální prameny, známé už od 17. století, jsou v Dolním Slezsku nejbohatší na přírodní oxid uhličitý kyselky, tonizují oběhový a nervový systém, revitalizují organismus, doporučují se nejen při poruchách periferního (ischemická choroba dolních končetin) nebo centrálního oběhu (zvýšený tlak, stavy po infarktech, mrtvicích po uplynutí půl roku od toho incidentu), ale především působí preventivně, vyplatí se alespoň se jednou týdně vystavit těžkou fyzickou nebo duševní prací vyčerpaný organismus regenerační minerální koupeli v Centru rehabilitace a revmatologie v Goplaně.

Minerální Vody

V lázních používané vody jsou z vlastních vrtů pocházející nízkomineralizované hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnaté kyselky s obsahem železa, fluoru a radonu se složením:

  • kationty (vápník, hořčík, sodík, draslík, železo);
  • anionty (hydrogenuhličitany, fluoridy, chloridy);
  • nedisociované složky – kyselina metakřemičitá;
  • plynné složky – volný oxid uhličitý, radon.

Vlastnosti

Vody ze Świeradowa obsahují také hořčík. V jednotlivých vrtech se liší kvantitativní složení aniontů a kationtů, proto je název vody určen na základě nejvyššího obsahu aktivních minerálů v ní. Lázně mají jako jediný subjekt právo na čerpání vody. Vody využívané v lázních Świeradów-Czerniawa pocházejí z vlastních vrtů nízkomineralizované hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnaté kyselky s obsahem železa, fluoru a radonu.

Vlastnosti

Účinek

Působení těchto vod vyvolává tzv. vnější efekt, který se podílí na rozšíření kožních cév, a vnitřní efekt vedoucí ke snížení svalového napětí, uklidnění, poklesu krevního tlaku a zpomalení srdečního tepu. Vody s příměsí radonu působí léčivě prostřednictvím stimulace hormonálního systému. Pití minerálních vod vede ke zvýšení sekrece žaludečních kyselin, stimulaci trávící soustavy, snížení hladiny cukru v séru. Vody ze Świeradowa obsahují také hořčík, díky čemuž pozitivně ovlivňují srdeční činnost. Používají se ke koupelím, inhalacím, zábalům a výplachům.

Účinek