Hluboká elektromagnetická stimulace - urologická terapie

Urologická terapie

Hluboká elektromagnetická stimulace pomocí přístroje SALUS-TALENT PRO URO je neinvazivní léčba močové inkontinence.

Lidské tělo je dobrým vodičem magnetického pole. Když je aplikováno vysokoenergetické pulzní magnetické pole, dochází ke stimulaci tělesných tkání, jak pole proniká. To pak stimuluje nervové buňky, svaly a cévy. Močová inkontinence je společenský problém, který postihuje především ženy a riziko stoupá s věkem. Podstatou problému je únik moči nezávislý na vůli pacienta, který následně způsobuje hygienické problémy a ztěžuje mezilidské kontakty.

Urologická terapie