Podmínky rezervace

Podmínky rezervace

1. Rezervaci lze provést:

  • faxem,
  • telefonicky,
  • e-mailem,
  • korespondenčně,
  • přímo na recepci nebo v oddělení prodeje a marketingu,
  • on-line na stránkách www.uzdrowisko-swieradow.pl.

2. Podmínkou přijetí rezervace je uhrazení zálohy (ve výši 30 % hodnoty pobytu) na účet společnosti během 3 dnů ode dne provedení rezervace.

3. Zbývající částku je nutné uhradit na recepci v den příjezdu v hotovosti nebo kartou.

4. V případě nedodržení termínu úhrady zálohy bude rezervace zrušena.

5. Stanoví se následující podmínky storna pobytu kupujícím:

a) do 30 dnů přede dnem zahájení pobytu bude rezervujícímu vrácena záloha (snížená pouze o manipulační poplatek ve výši 50 PLN),

b) méně než 30 dnů do dne zahájení pobytu společnost uhrazenou zálohu ve výši 30 % hodnoty pobytu zaúčtuje jako náhradu nerealizovaného pobytu, výjimku představuje zdokumentované úmrtí osoby, pro níž byla provedena rezervace,

c) méně než 30 dnů do dne zahájení pobytu společnost umožní přesunutí uhrazené zálohy ve výši 30 % na další termín, ovšem nejpozději 6 měsíců ode dne uhrazení zálohy. Po uplynutí tohoto termínu se záloha nevrací

d) při zrušení pobytu během jeho trvání se nevrací poplatek za pobyt – výjimku představuje zdokumentovaná vážná událost, např. nemoc znemožňující pokračování v pobytu, úmrtí blízkých, v takovém případě se vybírá manipulační poplatek ve výši 30 % ceny nevyužitého pobytu.

e) v případě vyhlášení pandemie a zavedení omezení v provozu lázní se na hostovu žádost vrací celá uhrazená záloha.

6. V případě nevyužití zakoupených pobytů/balíčků, permanentek, léčebných procedur, wellness, rekreačních služeb vinou hosta společnost nevrací peníze.

7. Úhrada zálohy se rovná seznámení se s a přijetí Rezervačního řádu platného ve společnosti.

8. Doba ubytování pro komerční hosty trvá od 16:00 v den příjezdu /začíná večeří/ a trvá do 10:00 v den odjezdu /končí snídaní/.

9. Ve všech objektech společnosti Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU nejsou akceptována zvířata.

Platí se lázeňský poplatek ve výši 5,00 PLN/den/na 1 osobu. Usnesení zastupitelstva města Świeradów-Zdrój č. LXIV/339/2022 ze dne 29.9.2022

Společnost si vyhrazuje právo na změnu ceníku v průběhu kalendářního roku, proto jsou ceny na webových stránkách www.uzdrowisko-swieradow.pl závazné.