MUZEUM LÁZEŇSKÉ TĚŽBY

Lázeňské Muzeum

Lázeňské muzeum, známé také jako Muzeum lázeňské těžby, vzniklo v roce 2014, v souvislosti s na tento rok připadajícím 260. výročím vydřevení prvních pramenů minerálních vod v Świeradowě. Tuto investici realizovala společnost Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa - Grupa PGU, v jejím rámci se modernizovaly sklepní prostory pod picím pavilonem radonových vod Lázeňského domu z 18. století.

Lázeňské Muzeum
Lázeňské Muzeum
Lázeňské Muzeum
Lázeňské Muzeum

Expozice představuje jak byly využívány prameny od začátku jejich vzniku i samotnou historii lázní. Podle legend a pověstí předávaných z generace na generaci obývající toto území se zde od 12. století uctívaly zázračné prameny. Kolem roku 1572 se pak Leonard Thurneyssen, lékař z Berlína, jako první zmínil o léčivých vlastnostech těchto vod. Kromě toho si tu můžeme prohlédnout nástěnné malby s lázeňskou tématikou, exponáty týkající se hornictví a sochy z pískovce, představující mimo jiné patronku horníků – sv. Barboru.

1572

První zmínka o świeradowských minerálních vodách v díle berlínského medika Leonharta Thurneyssera zum Thurn. Zveřejnil výsledky svého pozorování u tzv. „svatého pramene“.

1600

Gryfowský lékař Kasper Schwenckweldt zmiňuje kyselku, v současnosti „Hornímu prameni“ říká „Pivní pramen“ podle hnědé barvy vody.

1738-1739

Pramen zkoumal lékař Weist z Pobiedné. Jeho výsledky zaujaly hraběte von Schafgotsch. Následně 5členná komise provedla inspekci pramene a stanovila léčivé vlastnosti vod.

1754

Za léčivý uznávaný pramen dostal jméno „Oberbrunen”– „Horní pramen”, byl vydřeven na příkaz hraběte von Schaffgotsch.

1768

Opraveno zakrytí „Horního pramene“ – vznikl dřevěný pavilon, přístřešek pro lázeňské hosty.

1872

Doktor Meusel z Vratislavi provedl vědeckou chemickou analýzu „Horního pramene“

1895

Požár dřevěných budov kolem „Horního pramene“

1899

Otevření nového Lázeňského domu s Promenádní halou, vybudovanou nad „Horním pramenem“

1907

Důkladné zkoumání minerálních vod „Horního pramene“, tentokráte i v oblasti radioaktivity, provedené prof. Hisem z Berlína a dr. Reichauem z Univerzity v Halle.

1909

Výzkum dr. Klemense Schaefera z Vratislavské univerzity. Dospěl k závěru, že příčinou radioaktivity je plynná emanace radia. Tento objev vedl ke změně názorů na hlavní léčivý faktor.