Léčba Radonem

Radon

Lázně Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Skupina PGU je jediný léčebný subjekt na území města Świeradów - Zdrój, který disponuje exkluzivní koncesí na čerpání a využívání léčivých vod z ložisek ve Świeradowě a Czerniawě. Vody z našich pramenů mají obsah radonu odpovídající polské normě, vyžadovaný při realizaci léčebných procedur.

Nejcennějším pokladem Świeradowa Zdroje je rašelina, smrk a z Jizerských hor čerpané minerální vody bohaté na radon, železo, fluor a hořčík. Právě díky jejich omlazujícím účinkům lázně získaly jméno údolí Mládí. Radonové koupele se doporučují lidem s revmatickými onemocněními, chorobami pohybového aparátu a dýchací soustavy.

Radon

Radon – poklad našich lázní

Radonové koupele jsou spojeny s ionizační zářením, které velice snadno proniká jak kůží, tak sliznicí. Voda nasycená radonem vykazuje intenzivní a rychlé léčivé účinky.

Radonové vody se používají k inhalaci, koupelím a samozřejmě k pití. Radonem vydávané alfa záření proniká do těla do hloubky 50 mikronů a vyvolává v organismu ionizaci a celou řadu reakcí na stimuly.

Za výchozí zdroj záření je třeba považovat radium, které se v důsledku radioaktivní přeměny mění na radon. Působí na lidský organismus podobně jako jiné radioaktivní látky. Balneoterapie radonem má tu přednost, že vylučuje kumulaci radioaktivních prvků (na rozdíl od léčby radiem, které se hromadí v organismu).

Přírodní prameny radonu tedy nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví; přímo naopak – vyvíjejí na ně pozitivní účinek. Bylo na příklad zjištěno, že radon pozitivně ovlivňuje buněčný metabolismus, enzymatické procesy, uvolňuje cévy a sympatická ganglia, posiluje nervovou tkáň, podkorová centra a žlázy s vnitřní sekrecí. Výsledkem je zlepšení prokrvení tkání, vyšší vodivost nervů, zlepšení efektivity žláz a svalové kondice.

Vlivem radonových koupelí také vrůstá průtok krve. Ve výsledku u osob trpících arteriosklerózou dochází k rozšíření sítě kapilár. Léčba takovýmito vodami zvyšuje množství červených krvinek a hemoglobinu v krvi. V případě vysokého krevního tlaku ho vody snižují. Pití vod vede ke zvýšení sekrece žaludečních kyselin, stimulaci peristaltiky trávícího traktu, zvýšení množství vylučované moči a také snížení hladiny cukru v séru.

Vedlejším – i když ne nutně nepříjemným – účinkem kúry je někdy nárůst libida. S ohledem na silné stimulační a radioaktivní účinky se ovšem radon nedoporučuje dětem, lidem oslabenými akutními patologickými stavy a lidem s nádory.

Každý den provádíme měření hladiny radonu ve vodě a ve vzduchu, abychom vědomě monitorovali dávku, jejímž působení bude pacient vystaven.

Uzdrowisko Swieradów - Czerniawa Sp. z o.o. disponuje exkluzivní koncesí č. 31/92 na území města Świeradów Zdrój na čerpání a využívání léčivých vod, která byla lázním udělena ministrem ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví, proto se také procedury prováděné na bázi koncesovaných léčivých vod, jako jsou inhalace a radonové koupele, léčivé koupele na bázi minerálních vod a přístup k picímu pavilonu minerálních vod na území Świeradowa - Zdroje nabízí výhradně v objektech společnosti Uzdrowiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU.

Lázně Świeradów Zdrój- Czerniawa Sp. z o.o. jsou jedněmi z dvaceti radonových lázní v Evropě a jedněmi ze dvou v Polsku. Vody ze świeradowských pramenů mají obsah radonu odpovídající polské normě, vyžadovaný při realizaci léčebných procedur.

Radonové koupele

se doporučují lidem s revmatickými onemocněními, chorobami pohybového aparátu a dýchací soustavy. Lékaři tyto koupele doporučují obzvláště při léčbě periferní arteriosklerózy a tromboflebitidy. Právě díky radonu jsou świeradowské vody unikátní a koupele a inhalace mimořádně účinné. Lázně Świeradów-Czerniawa jsou jedněmi ze dvou lázní v Polsku, které nabízejí léčivé procedury na bázi radonu v tak velkém měřítku. Jsou také jedněmi z dvaceti radonových lázní v Evropě.

Radonové procedury mají také pozitivní účinky při gynekologických onemocněních, podílejí se např. na regulaci nebo obnově ovulačních cyklů, a zmírňují projevy období menopauzy. U mužů pak roste potence, protože pod vlivem radonu se až dvojnásobně zvyšuje hladina testosteronu v krevním séru. Radonové procedury se však nedoporučují dětem a mládeži.

Radonové koupele

Radonová voda

Radonová voda je voda obsahující radon – radioaktivní prvek. Mnozí mají negativní asociace týkající se vlivu záření na zdraví, ovšem jeho malé dávky nejen že nejsou škodlivé, ale přímo léčí mnohá onemocnění! Radonová voda se vyznačuje optimální koncentrací radioaktivních faktorů, odtud pramení její široké využití v lázeňských kúrách.

Radonová voda

Pijte, koupejte se a inhalujte

Blahodárné účinky záření se vyskytují již během procedury, ale přetrvávají až několik měsíců, protože i když je radon z organismu odstraněn už po pár hodinách, produkty jeho rozkladu v tkáních zůstávají po delší dobu. Stačí jen několik minut radonových koupelí, aby se redukovala chronická bolest, snížil tlak nebo se zlepšilo prokrvení vnitřních orgánů a kůže. Tato procedura se doporučuje sportovcům, lidem trpícím lupenkou, akné, aterosklerózou, revmatoidní artritidou a jinými nemocemi pohybového aparátu a rekonvalescentům po úrazech periferních nervů.

Pijte, koupejte se a inhalujte

Radonová voda se podává také formou inhalace, obzvláště u terapie astmatu a jiných onemocnění dýchací soustavy, a rovněž perorálně. Pití vody bohaté na radon snižuje hladinu cukru a zlého cholesterolu v krvi, působí močopudně a stimuluje střevní peristaltiku. S ohledem na stimulaci kostitvorných buněk našla radonová voda uplatnění také při léčbě osteoporózy a v rehabilitaci lidí po úrazech a operacích, např. páteře, když urychluje srůstání kostí. Její antikoagulační účinek se využívá například jako podpůrná léčba bércových vředů a kardiovaskulárních chorob.

Rezultáty

Léčí neplodnost a prodlužuje život – radonová voda stimuluje činnost různých žláz, jako je podvěsek mozkový nebo nadledvinky, čímž stimuluje sekreci hormonů a činnost varlat a vaječníků. Proto se používá jako podpůrná při terapii chronických onemocnění pohlavních orgánů, v období menopauzy a také při léčbě neplodnosti, protože způsobuje nárůst počtu spermií a zvýšení jejich pohyblivosti. Malé dávky záření dodávané buňkám díky radonové vodě urychlují regenerační procesy DNA, díky čemuž se snižuje riziko onemocnění zhoubnými nádory. Naopak roste celková obranyschopnost organismus a předpokládaná délka dožití, zlepšuje se také tolerance na pozdější působení vysokých dávek záření, které by mohly přinést nežádoucí účinky.

Rezultáty

Kde použít a jak?

Radonová voda se získává z přírodních pramenů, který je v Polsku jen několik. Jeden z nejslavnějších se nachází v lázních Świeradów. Všechny procedury s využitím radonové vody jsou realizovány na základě doporučení, které lázeňský lékař vystaví na základě provedeného přijímajícího lékařského vyšetření. Procedury lze využít v rámci soukromých (komerčních) procesů, stejně jako na základě poukazu financovaného zdravotní pojišťovnou nebo správou sociálního zabezpečení.

Kde použít a jak?

Mezinárodní studie účinků radonu

Mezinárodní studie účinků radonu prováděné ve více střediscích potvrzují jeho analgetické účinky. V rámci vzorového projektu studie účinků radonu (IMuRa-Studie) se zkoumala účinnost radonové terapie v sanatoriích a byla dokázána léčebná účinnost radonu. Potvrdila se také redukce užívání prostředků proti bolesti.

V rámci klinické studie se v 6 sanatoriích v Německu a Rakousku testovala účinnost procedur s využitím radonu v kontextu bolesti při dlouhodobých onemocněních pohybového aparátu. Kromě toho se analyzovala spotřeba léků a postižení funkčnosti zasažených kloubů.

U 665 testovaných s různými projevy onemocnění, jako je ankylozující spondylitida, revmatoidní artritida nebo osteoartritida, byla provedena srovnávací analýza: jedna polovina testovaných osob dostala terapii teplem nebo teplou vodou a druhá polovina dostala terapii radonovou koupelí nebo inhalační terapii radonem.

Výsledky dokazují, že skupina vystavená terapii s využitím radonu dosáhla výrazné redukce bolestivých stavů. Prokázala se přitom také převaha radonové terapie v kontextu přetrvávání její účinnosti.

Značné zlepšení bolestivých stavů po celou dobu pozorování se rovná měřitelnému výsledku popisované studie. Kromě toho bylo konstatováno snížení spotřeby prostředků proti bolesti. Hodnocení zahrnuje také vzorky krve, které byly účastníkům studie odebrány v některých centrech. Na základě výše uvedeného se očekávají další poznatky o mechanismech účinku radonové terapie a nové oblasti vývoje.

Protože studie probíhala jako randomizovaná, kontrolovaná a částečně „zaslepená“ v na sobě nezávislých centrech v Rakousku a Německu, splňuje nároky třídy 1b dle koncepce založené na medicínských důkazech. Proto představuje významný krok směrem k širokému uznání radonové terapie v budoucnu jako fyzikálního léčebného faktoru v rámci katalogu léčebných prostředků. Studie IMuRa tvoří počátek pro další komplexní výzkum radonové terapie se společným cílem dlouhodobého zlepšení jejího hodnocení v očích lékařů a pojistitelů.