preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

W Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 28-29 grudnia 2016 odbywał się I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Uczestniczyli w nim delegaci wybrani przez Zgromadzenia Wojewódzkie fizjoterapeutów. W czasie zjazdu spośród 340 uczestników wybrany został Prezes i samorząd, czyli Krajowa Izbę Fizjoterapeutów.
Jej rolą będzie reprezentowanie fizjoterapeutów oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, w tym zasady kształcenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ustalanie standardów lub wytycznych w fizjoterapii, a także edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Znamienną rzeczą jest zaliczenie zawodu Fizjoterapii do zawodów zaufania publicznego.
Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) otrzymała ponadto w ustawie uprawnienia do: ustanawiania zasad etyki zawodowej, dbania o jej przestrzeganie oraz obrony godności zawodowej.
Otwierając Zjazd minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił między innymi o tym, iż fizjoterapia przede wszystkim powinna być dla pacjenta. Życzył, aby prace nad zasadami, które będą w przyszłości wytyczały działania tej grupy zawodowej odbyły się ponad podziałami.
Jako przedstawiciel Dolnego Śląska reprezentował nas pracownik Uzdrowiska Świeradów Witold Dziekan, Kierownik Zakładu Przyrodoleczniczego.
Cieplice
Dojazd
Cieplice
Zadzwoń
Cieplice
Rezerwuj